Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Tuyển dụng

Nhân viên triển khai phần mềm

Công ty DLTC tuyển dụng vị trí: Nhân viên triển khai phần mềm Số lượng: 05 Mô tả công việc:       *   Customize phần mềm (Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng). *   Thực hiện dự án ứng dụng Winform, web bằng ngôn ngữ .Net *   Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ […]

Tuyển dụng

Tuyển dụng lập trình viên .net

Công ty DLTC ( GIHUGROUP ) tuyển dụng vị trí: Nhân viên kỷ thuật, lập trình và triển khai phần mềm Số lượng: 05 Mô tả công việc: *   Customize phần mềm (Sửa đổi, hiệu chỉnh phần mềm theo yêu cầu khách hàng). *   Thực hiện dự án ứng dụng Winform, web bằng ngôn ngữ .Net […]